021-33946294-33946504-33932958-33928447
لاستیک ان بی ار ضد روغن

لاستیک ان بی آر
(Nitrile Butadiene Rubber)


لاستیک ان بی ار(NBR) یا ضد روغن مصارف مختلفی در صنایع دارد و شکل ظاهری آن مشکی رنگ باسطح صاف و براق است. از خصوصیات بارز آن مقاومت در برابر فرسایش ، هوای آزاد ، پارگی و فشار ، انواع روغن ، مواد نفتی،بنزین ،مایعات هیدرولیکی مبتنی برنفت، حلال های هیدروکربنی ،  مواد قلیایی و اسیدی ، آب ، فاضلاب، گاز طبیعی ،  دی اکسید کربن ، متان و اتان می باشد اما در مقابل هیدرو کربن های معطر ، هیدرو کربن های کلر و حلال های  قطبی مقاومت خوبی از خود نشان نداده است . مقاومت حرارتی آن بین -59تا 120 درجه سانتیگراد می باشد . در عرض های 100 و 120 سانتیمتر و با ضخامت های مختلف در دسترس می باشد.

 

  • جزئیات