021-33946294-33946504-33932958-33928447
پیپر نسوز سرامیک فایبر

(Ceramic Fiber Paper )پیپر نسوز فایبر سرامیک
 
پیپر سرامیکی یا کاغذ سرامیکی از پنبه نسوز و چسب آلی تهیه می شود الیاف های سرامیکی آلومینو سیلیکاتی فاقد آزبست بوده و از نظر تحمل دما در حدوده 1260تا1400درجه سانتیگراد قرار داشته است ودر ضخامت های مختلف ساخته می شود. از خصوصیات اصلی این مواد قابلیت انعطاف پذیری و مقاومت در برابر شوک های حرارتی ، پارگی ، ضریب انتقال حرارت کم عایقی عالی در برابر صوت الکتریسیته می باشد که در بسیاری از صنایع با توجه به صرفه اقتصادی برای جایگزینی مواد آزبستی مورد استفاده قرار میگیرد. این عایق ها کاربردهای مختلفی دارند که از آن جمله می توان به چند مورد اشاره کرد : به عنوان گسکت ، واشر ، پکینگ ، فیلتر جایگزین آزبست ها در عایق بندی و حرارت اشاره کرد.

 

  • جزئیات